درباره نرم افزار
عنوان نرم افزار : سامانه پرداخت آنلاين صورتحساب ها
صاحب امتياز : شركت حمل و نقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
شناسه ملي : 10102718265
كد پستي : 1584783111
آدرس شرکت : تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 237
تلفن شرکت : 02188140660 داخلي 119
طراحي و پياده سازي : واحد نرم افزار - دفتر فناوري اطلاعات
نسخه : 3.0.0
آدرس پست الكترونيك : Itdept4@m-mtc.com
آدرس وب سايت : http://www.m-mtc.com